پرداخت هزینه ها

برای پرداخت هزینه ها میتوانید بر روی دکمه های زیر کلیک کنید

با توجه به توافقات انجام شده یکی از گزینه های زیر را که همان مبلغ هزینه مورد نظر است انتخاب کرده و روی دکمه “پرداخت” کلیک کنید

بعد از واریز وجه مراتب را با ما در میان بگذارید