بسته های پستی سایت آموزش خرید از سایت تبلیغات نرم افزارهای اندرویدی سایت ما کانال تگرام
مطالعات معماری برای طراحی سایت های مسکونی
مطالعات معماری برای طراحی سایت های مسکونی

مطالعات معماری برای طراحی سایت های مسکونی

یکی از عوامل مهم و موثر در شکل و طرح هر سایت درک درست و کامل از نیازها و امیال دقیق افرادی است که طرح برای آنها تهیه می شود . مسلما طبیعت طرح با توجه به عواملی چون بخش خصوصی  یا دولتی بودن توسعه ، سطوح در امدی افراد ساکن و امکان توسعه ( بر حسب استقرار در ناحیه مرکزی ، یا حاشیه شهر و یا روستایی بودن آن ) تغییر می یابد . گرچه هر سایت با توجه به خصوصیات ویژه خود نیاز به برخوردی خاص دارد ، اما می توان عناصر و اصولی کلی – به نحوی که برای تمامی موارد مشترک باشد – جستجو نمود و به بررسی اهم آنها پرداخت .

این مجموعه شامل مراحل اصلی طراحی یک سایت مسکونی ، تنظیم اهداف و سیاستهای طراحی ، تعیین فضاها – کاربردهای مورد نیاز در سایت ، تعیین استاندارد تراکم مسکونی – تراکم تجاری / اداری ، شاخص تراکم مسکونی ، اصول کلی طراحی واحدهای همسایگی ، انواع تراکم و اصول طراحی همسایگی و … مباشد.

در این مجموعه مطالعات شما را با قواعد و اطلاعات اولیه ساخت آشنایی با سایت یک پروژه مسکونی و چگونگی شروع طراحی و ساخت آن آشنا میکنیم.

این مجموعه کامل و کاربردی می تواند برای دانشجویان رشته معماری (درس طراحی معماری) بسیار مفید و سازنده باشد.

تمامی مطالعات با فرمت ورد بوده که شما میتوانید برای اصلاح و ویرایش متن براحتی با آن کار کنید.

مطالعات معماری برای طراحی سایت های مسکونی

برای خرید فایل مطالعات معماری برای طراحی سایت های مسکونی روی “پرداخت آنلاین” کلیک کنید

قیمت فایل “مطالعات معماری برای طراحی سایت های مسکونی ” فقط ۱۲۰۰۰ تومان

آموزش خرید از سایت   پشتیبانی سایت در کنار شماست
تبلیغات کانال تگرام